X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدنرم افزار كاشت،داشت وبرداشت مركبات به همراه فيلم آموزشي برداشت نگهداری
به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
نرم افزار كاشت،داشت وبرداشت مركبات به همراه فيلم آموزشي برداشت نگهداری


نرم افزار كاشت،داشت وبرداشت مركبات به همراه فيلم آموزشي برداشت نگهداری

قیمت: 6500 تومان

به نام خدا
نرم افزاركاشت داشت وبرداشت مركبات به همراه فيلم آموزشي برداشت نگهداری وطبقه بندی مرکبات
این نرم افزار آموزشی یکی از جامع ترین و کاملترین برنامه های آموزشی در زمینه تولید و پرورش انواع مرکبات می باشد که تمامی مباحث لازم از زمان کاشت تا برداشت و حتی اصولی که باید بعد از برداشت مرکبات رعایت شوند را تحت پوشش قرار می دهد.
کلیه میوه هایی که مرکبات نامیده می شوند از خانواده روتاسه و زیر خانواده آورانتوییده هستند. این زیر خانواده بیش از ۳۳ جنس مختلف دارد که تنها ۳ جنس آن : پونسیروس، فورچونلا و سیتروس جنبه اقتصادی دارند و در کشورهای تولید کننده مرکبات از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
در درختان مرکبات گل های نر و ماده روی یک پایه هستند. گرده افشانی به طور طبیعی و به وسیله باد و حشرات انجام می شود.دوره گرده افشانی موثر ۲ تا ۵ روز پس از باز شدن کامل گل است. دمای مناسب برای گرده افشانی ۱۶ تا ۲۲ درجه سانتی گراد است. یکی از ویژگی های مرکبات بکرزایی است. این پدیده در گروه ارقام پرتقال های واشنگتن ناول، پرتقال خونی و غیره به طور منظم دیده می شود.
چند جنینی از دیگر ویژگی های مرکبات است و ممکن است از یک بذر ۳ تا ۵ نهال سبز شود که برخی از آنها تمام صفات مادری را نیز دارند و برخی به دلیل تفرق صفات ویژگی های مادری را ندارند…
به صورت مالتی مدیا شامل فیلم , عکس و مطالب آموزشی
قابل اجرا در کامپیوتر
همچنين درتكميل اين نرم افزار آموزشي فيلم  برداشت نگهداری وطبقه بندی مرکبات را نيز در اين مجموعه قرارداده ايم تا بار آموزشي آن باز هم بيشتر شود
فهرست موضوعات اصلی آموزش :
مشخصات عمومی
ارقام
آماده سازی زمین و کاشت
آبیاری
کودها و تغذیه گیاهی
هرس
آفات
بیماری ها
مدیریت علف های هرز
برداشت
بعد از برداشت
فهرست موضوعات مورد بررسی هر بخش :
مشخصات عمومی : گیاه شناسی – شرایط اقلیمی – ارزش غذایی
ارقام : پرتقال – نارنگی – لیمو ترش – گریپ فروت – انواع لیمو
آماده سازی زمین و کشت :
آماده سازی زمین خزانه
– کاشت بذر در خزانه
– انتقال نهال به خزانه انتظار
– پیوند زدن
– آماده کردن زمین اصلی
– کاشت نهال در زمین اصلی
آبیاری :
آبیاری مرکبات
– زمان آبیاری
– میزان آب آبیاری
– مدت زمان و دور مناسب در آبیاری قطره ای
– نکات قابل توجه در آبیاری قطره ای
کودها و تغذیه گیاهی : اهمیت مواد غذایی در مرکبات – کمبود مواد غذایی و طریقه تشخیص آنها – رفع کمبودهای غذایی
آفات :
الف) تریپس ها
ب) انواع شته ها – روش های مبارزه با شته های مرکبات
ج) انواع شپشک ها – روش های مبارزه با شپشک های مرکبات
د) پسیل مرکبات ه) مگس های سفید مرکبات و) انواع کنه ها – مبارزه با کنه های مرکبات
ز) انواع بالپولکداران
ح) سخت بالپوشان
ط) دو بالان
نرم افزاركاشت داشت وبرداشت مركبات به همراه فيلم آموزشي برداشت نگهداری وطبقه بندی مرکبات در قالب يك سي دي وبه قيمت ششهزار وپانصدتومان دراختيار دوستان قراردارد
ی) راست بالان
ک) انواع نرمتنان – مبارزه با نرمتنان
ل) موش ورامین
بیماری ها :
الف) بیماری های قارچی – کنترل بیماری های قارچی پس از برداشت میوه
ب) بیماری های ویروسی و شبه ویروسی
ج) بیماری های ناشی از عوامل پروکاریوتی بیماریزا در مرکبات
د) بیماری های نماتدی
مدیریت علف های هرز :
رده بندی علف های هرز باغ های مرکبات
– مرغ
– بندواش (گندمک، تکه بر)
– پیچک صحرایی
– اویارسلام بنفش (ارغوان)
– قیاق
– سوروف
– بیدگیاه
– آقطی
– سرخس عقابی
– توق
– تاج خروس
– گاوپنبه
– کنگر وحشی
– شیر تیغک
– خرفه
– گندمک
– فرفیون
– تاجریزی
– هفت بند معمولی
– سلمه تره
– سس
– کنترل علف های هرز
برداشت :
زمان برداشت
– وسایل برداشت
     – طرز چیدن میوه
نرم افزاركاشت داشت وبرداشت مركبات به همراه فيلم آموزشي برداشت نگهداری وطبقه بندی مرکبات در قالب يك سي دي وبه قيمت ششهزار وپانصدتومان دراختيار دوستان قراردارد-موفق باشيد

خرید        سوال از فروشنده


نرم افزار كاشت،داشت وبرداشت مركبات به همراه فيلم آموزشي برداشت نگهداری

قیمت: 6500 تومان

به نام خدا
نرم افزاركاشت داشت وبرداشت مركبات به همراه فيلم آموزشي برداشت نگهداری وطبقه بندی مرکبات
این نرم افزار آموزشی یکی از جامع ترین و کاملترین برنامه های آموزشی در زمینه تولید و پرورش انواع مرکبات می باشد که تمامی مباحث لازم از زمان کاشت تا برداشت و حتی اصولی که باید بعد از برداشت مرکبات رعایت شوند را تحت پوشش قرار می دهد.
کلیه میوه هایی که مرکبات نامیده می شوند از خانواده روتاسه و زیر خانواده آورانتوییده هستند. این زیر خانواده بیش از ۳۳ جنس مختلف دارد که تنها ۳ جنس آن : پونسیروس، فورچونلا و سیتروس جنبه اقتصادی دارند و در کشورهای تولید کننده مرکبات از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
در درختان مرکبات گل های نر و ماده روی یک پایه هستند. گرده افشانی به طور طبیعی و به وسیله باد و حشرات انجام می شود.دوره گرده افشانی موثر ۲ تا ۵ روز پس از باز شدن کامل گل است. دمای مناسب برای گرده افشانی ۱۶ تا ۲۲ درجه سانتی گراد است. یکی از ویژگی های مرکبات بکرزایی است. این پدیده در گروه ارقام پرتقال های واشنگتن ناول، پرتقال خونی و غیره به طور منظم دیده می شود.
چند جنینی از دیگر ویژگی های مرکبات است و ممکن است از یک بذر ۳ تا ۵ نهال سبز شود که برخی از آنها تمام صفات مادری را نیز دارند و برخی به دلیل تفرق صفات ویژگی های مادری را ندارند…
به صورت مالتی مدیا شامل فیلم , عکس و مطالب آموزشی
قابل اجرا در کامپیوتر
همچنين درتكميل اين نرم افزار آموزشي فيلم  برداشت نگهداری وطبقه بندی مرکبات را نيز در اين مجموعه قرارداده ايم تا بار آموزشي آن باز هم بيشتر شود
فهرست موضوعات اصلی آموزش :
مشخصات عمومی
ارقام
آماده سازی زمین و کاشت
آبیاری
کودها و تغذیه گیاهی
هرس
آفات
بیماری ها
مدیریت علف های هرز
برداشت
بعد از برداشت
فهرست موضوعات مورد بررسی هر بخش :
مشخصات عمومی : گیاه شناسی – شرایط اقلیمی – ارزش غذایی
ارقام : پرتقال – نارنگی – لیمو ترش – گریپ فروت – انواع لیمو
آماده سازی زمین و کشت :
آماده سازی زمین خزانه
– کاشت بذر در خزانه
– انتقال نهال به خزانه انتظار
– پیوند زدن
– آماده کردن زمین اصلی
– کاشت نهال در زمین اصلی
آبیاری :
آبیاری مرکبات
– زمان آبیاری
– میزان آب آبیاری
– مدت زمان و دور مناسب در آبیاری قطره ای
– نکات قابل توجه در آبیاری قطره ای
کودها و تغذیه گیاهی : اهمیت مواد غذایی در مرکبات – کمبود مواد غذایی و طریقه تشخیص آنها – رفع کمبودهای غذایی
آفات :
الف) تریپس ها
ب) انواع شته ها – روش های مبارزه با شته های مرکبات
ج) انواع شپشک ها – روش های مبارزه با شپشک های مرکبات
د) پسیل مرکبات ه) مگس های سفید مرکبات و) انواع کنه ها – مبارزه با کنه های مرکبات
ز) انواع بالپولکداران
ح) سخت بالپوشان
ط) دو بالان
نرم افزاركاشت داشت وبرداشت مركبات به همراه فيلم آموزشي برداشت نگهداری وطبقه بندی مرکبات در قالب يك سي دي وبه قيمت ششهزار وپانصدتومان دراختيار دوستان قراردارد
ی) راست بالان
ک) انواع نرمتنان – مبارزه با نرمتنان
ل) موش ورامین
بیماری ها :
الف) بیماری های قارچی – کنترل بیماری های قارچی پس از برداشت میوه
ب) بیماری های ویروسی و شبه ویروسی
ج) بیماری های ناشی از عوامل پروکاریوتی بیماریزا در مرکبات
د) بیماری های نماتدی
مدیریت علف های هرز :
رده بندی علف های هرز باغ های مرکبات
– مرغ
– بندواش (گندمک، تکه بر)
– پیچک صحرایی
– اویارسلام بنفش (ارغوان)
– قیاق
– سوروف
– بیدگیاه
– آقطی
– سرخس عقابی
– توق
– تاج خروس
– گاوپنبه
– کنگر وحشی
– شیر تیغک
– خرفه
– گندمک
– فرفیون
– تاجریزی
– هفت بند معمولی
– سلمه تره
– سس
– کنترل علف های هرز
برداشت :
زمان برداشت
– وسایل برداشت
     – طرز چیدن میوه
نرم افزاركاشت داشت وبرداشت مركبات به همراه فيلم آموزشي برداشت نگهداری وطبقه بندی مرکبات در قالب يك سي دي وبه قيمت ششهزار وپانصدتومان دراختيار دوستان قراردارد-موفق باشيد

خرید        سوال از فروشنده


برچسب ها : ,
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1394/6/28 و در ساعت : 19:19 - نویسنده : sepehrenglishtranslator
آخرین مطالب نوشته شده
 • شماره موبایل دانشجویان
 • اطلاعات فروشندگان گل کشور
 • ارزیابی رشد کودک
 • نگارش پایان نامه
 • شکلات های خوشمزه
 • کیف اداری،کیف چرمی،کیف سمیناری تک قفل کد 051
 • تقویتی تغذیه ای محصولات کشاورزی(باغی-زراعی) نانو - پرورش ارگانیک
 • بازیهای سگا برای کامپیوتر + آموزش تصویری نصب و اجرا
 • آموزش رایتینگ آیلتس آکادمیک همراه با نمونه رایتینگ های با نمره 7
 • مجموعه سربرگ های ایرانی لایه باز و قابل ویرایش
 • آموزش تعميرات فوق تخصصي لپ تاپ
 • کلاس مربیگری روته مولر
 • کلاس دوره مربیگری درجه B یوفا مدرس آلن ژیلت
 • مجموعه كلاسهای مربيگري درجه C فوتبال
 • كلاس تئوري – توجيهي مجيد صالح
 • آموزش نحوه نگارش طرح توجیهی
 • پوليش خشگير آلماني SONAX(مخصوص خودروهاي نقره اي)
 • آموزش اسرار باغبانی ، آموزش اصول باغبانی و گل کاری، طراحی فضای سبز
 • تولید فیلترهوای اتومبیل به روش دستی (پی یو)
 • جامع ترين مجموعه آموزشي پرورش گوسفند
 • Copyright © 2010 by http://sepehrenglishtranslator.samenblog.com